WIRTUALNE MUZEUM

Virtual Museum

Wirtualne Muzeum

Virtual Museum

Realizatorzy

Founders

Więcej

  RADA POLONII ŚWIATA

  Rada Polonii Świata jest federacją organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami Polski, która powstała na mocy porozumienia, w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków na całym świecie.

  Jej zadaniem jest służba na rzecz Polonii i Polaków za Granicą w pełnej niezależności od grup gospodarczych oraz interesów indywidualnych, w oparciu o demokratyczne zasady wzajemnego szacunku, politycznej neutralności i tolerancji religijnej.

  Rada Polonii Świata jest kontynuatorką Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata, która powstała w 1978 roku na Zjeździe w Toronto. Po zmianach ustrojowych w 1989 r. w Polsce i reszcie Europy Wschodniej, na Zjeździe w Rzymie w 1994 r. zmieniono nazwę organizacji na Radę Polonii Świata, rozszerzając jej działalność o organizacje z krajów Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

  Od 1989 r. zmienione warunki polityczne w Europie Wschodniej częściowo wpłynęły na zmianę roli RPŚ. Jednakże w dalszym ciągu wspieranie Polski i Polaków w różnych sytuacjach i potrzebach jest jej głównym celem.

  W ostatnich latach, oprócz reprezentowania Polonii i Polaków z Zagranicy, RPŚ skupia się na promocji polskich osiągnięć oraz obronie dobrego imienia Polski i Polaków poprzez różnorodne działania podejmowane przez jej liczne organizacje członkowskie.

  Rada jest również inicjatorem kolejnych zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy, w których uczestniczy wiele osób z różnych krajów na świecie.

  Linki

  Skip to content