WIRTUALNE MUZEUM

Virtual Museum

Wirtualne Muzeum

Virtual Museum

Realizatorzy

Founders

Więcej

  Autorzy

  Autorzy tekstów i biogramów zawartych w Wirtualnym Muzeum 2 Korpusu:

  Kanada

  Stanisław (Stan) Skrzeszewski jest synem polskiego żołnierza i szkockiej matki. Oboje rodzice bezpośrednio doświadczyli II wojny światowej i często dyskutowali o historii, choć zazwyczaj mieli przeciwstawne interpretacje. Tak zaczęło się trwające całe życie zainteresowanie Stanisława historią i II wojną światową. Życie Stana tak naprawdę zaczęło się na uniwersytecie, który ukończył z tytułem licencjata z filozofii i literatury oraz z tytułem magistra bibliotekoznawstwa. Następnie pracował w bibliotekach publicznych, a potem przekształcił się w konsultanta ds. zarządzania specjalizującego się w strategiach internetowych.

  Przechodząc na wczesną emeryturę, Stanisław wrócił na uniwersytet i uzyskał tytuł magistra filozofii. Jako filozof zorganizował cykl kawiarni filozoficznych – otwartych dyskusji na różne tematy. Postanowił także zostać pisarzem i skupił się na poezji i historii, zanim zajął się sztukami teatralnymi i opowiadaniami.

  Stanisław jest także kuratorem i głównym badaczem w Muzeum Orlińskiego w Mississauga, Ontario, Kanada. Jako historyk Stan skupia się na doświadczeniach polsko-kanadyjskich, wnosząc unikalny punkt widzenia do sposobu przedstawiania tej historii. Popularyzuje szczególnie historie polskich weteranów, którzy po II wojnie światowej postanowili osiedlić się w Kanadzie.

  Stanisław jest żonaty z Jantiną i ma dwoje dzieci. Mary Anne jest artystką i ogrodniczką. Michael jest renowatorem mieszkającym w British Columbia, który uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu.

  Aldona Jaworska, MA, MFA

  Aldona Jaworska urodziła się i wychowała w komunistycznej Polsce i przybyła do Calgary, Alberta, Kanada, z mężem i trojgiem dzieci jako uchodźcy w 1990 roku. Aldona uzyskała tytuł Bachelor of Arts, Canadian Studies w 2012 roku, a w 2014 roku uzyskała tytuł Master Arts na Wydziale Communication and Culture, University of Calgary. Jej badania naukowe w ramach pracy magisterskiej zaowocowały książką Polish War Veterans in Alberta: The Last Four Stories, wydaną przez University of Alberta Press w 2019 roku.

  W 2021 roku Aldona Jaworska uzyskała tytuł Master of Fine Arts, Drama, Playwrighting, School of Creative and Performing Arts na University of Calgary.

  W ramach studiów dramatopisarstwa napisała sztukę Remember Me (2021), przedstawiającą czterech bezpaństwowców, weteranów Armii Andersa, sprowadzonych do pracy na farmach w Kanadzie, którzy dopiero po przybyciu dowiedzieli się, że mają zastąpić niemieckich jeńców wojennych, pracujących na farmach podczas II wojny światowej.

  W trakcie studiów dramatopisarstwa Aldona Jaworska napisała sztukę teatralną Ablaze o epoce antysyjonistycznej w Polsce końca lat 60-tych oraz krótką sztukę Trophy o własnych doświadczeniach w prokomunistycznym kraju w latach osiemdziesiątych XX w.

  Aldona Jaworska uzyskała Creative Writing Certificate z Humber College Institute of Technology and Advanced Learning, Toronto, Ontario (2016).

  Podczas studiów uzyskała stypendia magisterskie królowej Elżbiety II w latach 2012, 2013, 2017 i 2018.

  Jest członkiem Writers’ Union of Canada, członkiem i sekretarzem Board of Directors Alberta Playwrights’ Network oraz członkiem of Playwrights Guild of Canada Women’s Caucus.

  Od 2022 roku Aldona Jaworska współpracuje z Wirtualnym Muzeum 2 Korpusu.

   

  Australia

  Lucyna Artymiuk jest Australijką polskiego pochodzenia, córką polskiego lotnika, który przybył na Antypody w 1948 roku. Od ponad 15 lat jest członkiem Komitetu, od ponad pięciu lat była wiceprezesem, a obecnie jest prezesem Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej.

  Obecnie jest doktorantką historii na Uniwersytecie w Melbourne. Tematem jej pracy doktorskiej jest program przesiedlenia polskich żołnierzy do Australii w latach 1947–1948. Jej analiza tego wyjątkowego programu migracyjnego jest znacząca, ponieważ nie było wcześniejszych badań naukowych na ten temat, a przyjęcie 1500 polskich żołnierzy było papierkiem lakmusowym dla realizacji masowej migracji emigrantów spoza Wielkiej Brytanii z 1949 r. z obozów dla przesiedleńców Europy Zachodniej do Australii w okresie powojennej odbudowy.

  Lucyna od 40 lat jest niezmiernie aktywną członkinią Polonii Australijskiej. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Polonii Australijskiej oraz członka Rady Wykonawczej Polonii stanu Wiktoria. Pełniła różne funkcje w Związku Polskim Okręgów Wschodnich, była założycielką biblioteki, koła młodzieżowego i sekretarzem Stowarzyszenia. Działała w polskim harcerstwie i w zespole „Polonez”.

  Była jednym z kuratorów wystawy „Terra Nova” w Muzeum Imigracji. Jest autorką biografii swojego ojca „From Poland to Whenever in the world” (2016) i kuratorką wystawy poświęconej polskim migrantom-żołnierzom „Destination Australia” oraz autorką towarzyszącej jej broszury. Jest także zapaloną badaczką historii swojej rodziny. Zaprojektowała również warsztaty genealogiczne, które były przeprowadzone w różnych miastach w Australii, w tym w Melbourne, Sydney, Hobart i Brisbane.

  Skip to content