WIRTUALNE MUZEUM

Virtual Museum

Wirtualne Muzeum

Virtual Museum

Realizatorzy

Founders

Więcej

  O projekcie

  “Wirtualne Muzeum 2 Korpusu” jest projektem wieloletnim, zainicjowanym w 2021 r. z inicjatywy Rady Polonii Świata i Pani Teresy Berezowskiej z Kanady, realizowanym w partnerstwie z Fundacją Polska360 z Warszawy, która od 2015 r. realizuje szereg projektów dokumentujących losy żołnierzy 2 Korpusu (m.in. projekt notacji biograficznych z żołnierzami 2 Korpusu z Polski i Wielkiej Brytanii, 2016-2017, wystawa “Gruzy na szczycie – losy Kresowiaków – żołnierzy 2 Korpusu” – ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; sprawowanie opieki nad kombatantami 2 Korpusu czy stała współpraca od 2017 r. ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie “Karpatczycy” z Warszawy). Projekt realizowany jest od września 2021 r. jako projekt wieloletni. Jego premiera została zaplanowana nieprzypadkowo na rok 2022 – rok 130 rocznicy urodzin gen. Władysława Andersa oraz 80 rocznicy ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR na Bliski Wschód. Oficjalna premiera Wirtualnego Muzeum 2 Korpusu i prezentacja materiałów zebranych w jego I etapie nastąpiła w Wilnie w dniach 83 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę – daty decydującej o początku tułaczki i represji wielu późniejszych żołnierzy Armii zwanej Armią Andersa, o której opowiada ten portal. W kolejnych miesiącach przystąpimy do realizacji jego następnych etapów, poszerzając zasób Wirtualnego Muzeum o dalsze materiały w formie elektronicznej. Założenia projektu: “Wirtualne Muzeum 2 Korpusu” jako portal internetowy, edukacyjny ma na celu ukazanie w I etapie następujących zagadnień związanych z tą wyjątkową formacją Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie:

  1. jak powstała Armia Andersa, jaki był szlak bojowy 2 Korpusu, jego najważniejsze jednostki
  2. kim byli żołnierze 2 Korpusu, jakimi drogami do niego trafiali – poprzez Syberię, SBSK i Tobruk, przymusową służbę w Wehrmachcie oraz służbę w AK i obozy w Niemczech i Austrii.
  3. jakie były powojenne losy żołnierzy 2 Korpusu – w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Australii, Polsce i innych krajach.

  Szczególnie ta ostatnia część jest naszym zdaniem bardzo cenna, iż nie została wcześniej opublikowana jeszcze w Internecie w formie skondensowanych, przystępnych informacji. Dodatkowym walorem naszego projektu jest fakt włączenia się w jego tworzenie przez niezwykle doświadczone polskie muzea i organizacje na świecie:

  1. Muzeum i Archiwum Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych im. płk. pilota Bolesława Orlińskiego, Mississauga, Ontario, Kanada
  2. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej, Melbourne, Australia.

  Serdecznie zapraszamy także inne polonijne muzea i organizacje, a także rodziny weteranów 2 Korpusu oraz osoby posiadające informacje o nich do włączenia się do naszego projektu. Przypomnijmy wspólnie ich losy i działalność powojenną w każdym zakątku świata, gdziekolwiek znaleźli się weterani 2 Korpusu. Zasługują na naszą pamięć. Chwała Bohaterom!

  Skip to content