WIRTUALNE MUZEUM

Virtual Museum

Wirtualne Muzeum

Virtual Museum

Realizatorzy

Founders

Więcej

  BIELATOWICZ JAN

  źródło: poezja.org

  urodzony: 16.11.1913, Nisko (woj. podkarpackie), Polska

  zmarły: 27.11.1965, Londyn, Wielka Brytania

  żona: Irena z domu Drożdż – ślub kwiecień 1939 r.

  odznaczenia: polskie: Krzyż Walecznych

  Losy do momentu wstąpienia do Armii Andersa:

  Jan Bielatowicz przebywał razem z rodzicami w Rzeszowie i Pilznie, a od 1922 r. w Tarnowie, gdzie jego ojciec był lekarzem miejskim. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. W 1930 r. zadebiutował na łamach czasopisma „Nasze Życie”. W 1931 r.- redaktor pisma tarnowskiej młodzieży „Czyn”, którego był współzałożycielem. Następnie zdał maturę i w 1931 r. podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował filologię polską i prehistorię. W 1937 r. uzyskał tytuł magistra polonistyki. Pracował jako dziennikarz.

  W kampanii wrześniowej 1939 r. służył w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Następnie przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Kisbodak. Od stycznia do kwietnia 1940 r. działał w biurze organizującym przerzuty polskich żołnierzy na teren Francji. W 1940 r. aresztowany i osadzony w obozie w Komarom, skąd uciekł przez Jugosławię i Turcję i przedostał się do Palestyny. W Hajfie wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Walczył w obronie Tobruku. W 1942 r. został skierowany do Szkoły Podchorążych Rezerwy.

  Służba wojskowa :

  Po połączeniu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich z wojskami Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR został żołnierzem 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu. Uczestniczył w kampanii włoskiej, w tym bitwie o Monte Cassino czy Predappio w stopniu podporucznika 3 batalionu 3 DSK. Współpracował z redakcjami „Orła Białego” i „Dziennika Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie”. W latach 1944-1946 opracował i opublikował 4 tomy antologii poezji, której autorami byli przeważnie żołnierze 2 Korpusu. Po zakończeniu wojny do 1946 r. przebywał w 2 Korpusie we Włoszech, a w 1946 r. wyjechał z wojskiem do Wielkiej Brytanii. Przebywał w obozach żołnierskich Freckenham i w Chippenham.

  Losy powojenne:

  Po demobilizacji podjął prace w Katolickim Ośrodku Wydawniczym Veritas. Początkowo pracował jako pakowacz i ekspedytor, później kierownik literacki tygodnika „Życie” i w latach 1949-1951 redaktor „Gazety Niedzielnej”. W okresie 1951-1955 redaktor naczelny „Życia” oraz w latach 1954-1956 miesięcznika „Droga”. Współpracownik Rozgłośni Radia Wolna Europa – realizator szeregu audycji poświęconych 2 Korpusowi, w tym wywiadów z dowódcami jednostek Korpusu. W 1963 r. został wybrany do Rady Jedności Narodowej. Autor i redaktor szeregu publikacji literackich i historycznych, m.in. „Nasze granice w Monte Cassino – antologia walki” (1945), „Brygada Karpacka” (1947), „Monte Cassino: w 10-lecie bitwy” (1954).

  autor: Aneta Hoffmann, Warszawa, Polska

  Skip to content