WIRTUALNE MUZEUM

Virtual Museum

Wirtualne Muzeum

Virtual Museum

Realizatorzy

Founders

Więcej

  BERKIETA STANISŁAW

  urodzony: 22.11.1919, Adamów, Polska

  zmarły: 07.02.2014, Londyn, Wielka Brytania

  odznaczenia: polskie: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Walecznych; Medal Wojska; Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino; Medal „Pro Patria”, Medal „Pro Memoria” oraz wieloma innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi

  Losy do momentu wstąpienia do Armii Andersa:

  Podczas najazdu niemiecko-sowieckiego na Polskę w 1939 r. ewakuowany na linię Bugu jako cywilny pracownik Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od listopada 1939 r. żołnierz Okręgu Warszawa Miasto Związku Walki Zbrojnej. W kwietniu 1940 r. aresztowany przez Sowietów podczas przekraczania granicy Generalnej Guberni. Więziony do grudnia 1940 r. w Przemyślu i Starobielsku, następnie w łagrach rejonu Kotłas-Uchta. Skierowany we wrześniu 1941 r. do pracy w kołchozie zbiegł na teren Kazachskiej SSR, gdzie w marcu 1942 r. wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR.

  Służba wojskowa :

  Od marca 1944 r. uczestnik kampanii włoskiej jako dowódca plutonu w 15 Pułku Ułanów Poznańskich 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego. Walczył o Monte Cassino, Ankonę, Tolentino, Biagio, Civitella di Romagna oraz w Apeninie Emiliańskim.

  Losy powojenne:

  Zdemobilizowany w grudniu 1948 r. Pozostał w Wielkiej Brytanii. Wieloletni prezes Związku Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego oraz Związku Żołnierzy 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Wielokrotnie odwiedzał Polskę po 1989 r.

  autor: Aneta Hoffmann, Warszawa, Polska

  Skip to content