WIRTUALNE MUZEUM

Virtual Museum

Wirtualne Muzeum

Virtual Museum

Realizatorzy

Founders

Więcej

  SZADKOWSKI ZYGMUNT LECHOSŁAW

  Zygmunt Szadkowski w 2 Korpusie, źródło: Internet

  urodzony: 05.01.1912, Warszawa, Polska

  zmarły: 05.09.1995, Londyn, Wielka Brytania

  rodzice: ojciec: Zygmunt Szadkowski, matka: Maria z domu Kozłowska

  żona: Wanda z domu Malinowska (zmarła 1999 r.)

  stopień wojskowy: podpułkownik

  odznaczenia: polskie- Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal Wojska; brytyjskie: Gwiazda Afryki, Gwiazda Italii, War Medal 1939-1945

  Zygmunt Szadkowski – prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, źródło: T. Kondracki, Historia SPK w Wielkiej Brytanii, Londyn 1996

  Losy do momentu wstąpienia do Armii Andersa: Absolwent Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Nowogródku oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Wydział Prawa i Nauk Społecznych). W 1936 r. poślubił Wandę z domu Malinowską. Wstąpił do polskiej służby dyplomatycznej i pracował przed wojną w Konsulacie RP w Dyneburgu. Po wybuchu wojny wraz z żoną przedostał się przez Szwecję i Wielką Brytanię do Francji, gdzie Zygmunt Szadkowski wstąpił do Wojska Polskiego. Skierowany do Rumunii stworzył szlak przerzutu polskich żołnierzy z tego kraju na Bliski Wschód. Po upadku Francji wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, uczestniczył w walkach w obronie Tobruku i pod Gazalą. Współtworzył harcerstwo polskie w oddziałach oraz w Palestynie, w 1944 r. został mianowany komendantem ZHP na Wschodzie.

  Służba wojskowa : Żołnierz 2 Korpusu Polskiego, przeszedł cały szlak bojowy we Włoszech.

  Losy powojenne: Po wojnie przebywał we Włoszech i Palestynie, by ostatecznie osiąść w Wielkiej Brytanii w Londynie. Tu pracował jako robotnik, by następnie poświęcić się pracy harcerskiej (Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju w latach 1960-67, harcmistrz) oraz kombatanckiej (prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w latach 1957-1960 i 1971-1983). Należał do twórców Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie. Przewodniczący Rady Narodowej (od czerwca 1978 roku do czasu jej rozwiązania w grudniu 1991 roku) był drugą osobą po Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej w polskich władzach emigracyjnych w Londynie. Autor artykułów w prasie polonijnej i audycji w Radu Wolna Europa. W 1990 roku stanął na czele delegacji, która przygotowywała przekazanie insygniów prezydenckich z Londynu do Warszawy. Zmarł w Londynie w 1995 r., a jego pogrzeb w Londynie, Warszawie i Pruszkowie był wielką manifestacją dla jego drogi życiowej. W 2012 r. Zygmunt Szadkowski wraz ze swą żoną spoczęli w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

  Autor: Aneta Hoffmann, Warszawa, Polska

  Skip to content